info@art.com.mk
+389 42 216 211
+389 70 370 200
Ilindenska nr.132 Qendra e vjetër tregtare, Lokali 17 Gostivar - Maqedoni
Hollywood Sign on The Hill
Instrukcione Profesionale

Instruktorët tanë janë profesionistë të kualifikuar me eksperiencë shumëvjeçare të cilët janë rekrutuar gjatë një procesi rigoroz. Ato japin instrukcione të qarta, gjë që i ndihmon kandidatit/es t'i kuptojë rregullat e komunikacionit shpejtë dhe lehtë.

Palm Springs Road
Teoria

Qëllimi ynë është të ju ndihmojë kandidatëve të mësojnë të ngasin automjetin - t'iu japë informacionet e duhura për ta kaluar provimin sa më shpejtë dhe sa më lirë që mundet.

Los Angeles Skyscrapers
Praktikë

Auto-Shkolla Art është e specializuar në pjesën praktike, me automjete të reja, të pajisura me të gjitha pajisjet e sigurimit, me oferta të ndryshme për kategori të ndryshme (A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F).

Skyscrapers
Materiale për mësim

Posedojmë materiale për mësim të cilat mund ti shkarkoni nga web-faqja dhe ti keni në paisjen tuaj

Informata rreth kategorive:

Dokumentet e nevojshme për regjistrim në për leje:

 • Regjistrim prej moshës 17 vjet e 6 muaj
 • Çertifikata Mjekësore për kategorine B
 • Letërnjoftim valid
 • Dëftesë shkolle (kopje e notarizuar, të ketë të kryer arsimimin fillor)
 • Kryqi i kuq

20 orë teori

5 ditë ligjerata

36 Orë Praktike (orë shkolle)

18 ditë (pune) vozitje

Dokumentet e nevojshme për regjistrim në për leje:

 • Çertifikata Mjekësore
 • Letërnjoftim
 • Leja e kategorisë 'B'
 • Dëftesë shkolle ( kopje e notarizuar, të ketë të kryer arsimimin fillor )
 • Kandidati të jetë 21 ose më shumë vjeçar/e

10 orë teori

3 ditë ligjerata

20 Orë Praktike (orë shkolle)

10 ditë (pune) vozitje

Dokumentet e nevojshme për regjistrim në për leje:

 • Mosha për regjistrim, minimumi 24 vjet
 • Çertifikata Mjekësore për kategorina A
 • Letërnjoftim valid
 • Dëftesë shkolle ( kopje e notarizuar, të ketë të kryer arsimimin fillor )
 • Leja e vozitjes ( e notarizuar )

04 orë teori

1 ditë ligjerata

16 Orë Praktike (orë shkolle)

8 ditë (pune) vozitje

Cka thone kandidatet per ne?

30 vite përvojë

+10.000 kandidat të kënaqur

Mundësi për pagesë me këste