info@art.com.mk
+389 42 216 211
+389 70 370 200
Илинденска бр.132 Стар Трговски Центар, локал 17 Гостивар- Македонија
Hollywood Sign on The Hill
Професионални инструкции

Нашите инструктори, кои поседуваат повеќегодишно искуство во работа со кандидати за возачи, се избрани со ригорозен начин, кое помага за спосубување на кандидатот за возач за разбирање на комуникациски правила лесно и брзо.

Palm Springs Road
Теорија

Нашиот цел е да им помогнеме на кандидатите да научат во најдобар начин како да управува со автомобил, да им ги дадеме сите потребни информации за полагање во најбрз рок.

Los Angeles Skyscrapers
Практика

Авто-Школа АРТ е специјализирана во практичниот дел, со нови автомовили, со современа сигурносна опрема, со различни понуди за различни категории (А1, А2, А, Б, БЕ, Ц1, Ц1Е, Ц, ЦЕ, Д1, Д1Е, Д, ДЕ, Ф).

Skyscrapers
Материал за учење

Поседуваме материал за учење кои можете да ги спуштите од веб-страницата и да ги имате во вашето мобилен телефон или компјутер

Информации за Категориите:

Потребни документи за регистрација:

 • Да има наполнети 17 год и 6 мес.
 • Лекарско Уверение за 'Б' кат.
 • Валидна Лична Карта
 • Завршено Најмалку Основно Образование
 • Црвен Крст

20 часа теорија

5 раб.дена предавање

36 Практични часови (школски часови)

18 раб.дена возење

Потребни документи за регистрација:

 • Лекарско Уверение за Ц категорија
 • Лична Карта
 • Возачка дозволата за 'Б' категорија
 • Завршено Најмалку Основно Образование
 • Кандидатот да има 21 год или повеќе

10 часа теорија

3 раб.дена предавање

20 Практични часови (школски часови)

10 раб.дена возење

Потребни документи за регистрација:

 • Навршени 24 години и шест месеци возраст
 • Лекарско Уверение за “А“ Категорија
 • Лична Карта
 • Завршено Најмалку Основно Образование
 • Возачка Дозвола “ Б “ категорија

04 часа теорија

1 раб.ден предавање

16 Практични часови (школски часови)

8 раб.дена возење

Cka thone kandidatet per ne?

30 години искуство

+10.000 задоволени кандидати

Можност за плаќање на рати